Hierontapalvelu T. Parpala toimii Oulun Linnanmaalla. Toiminta-ajatuksena on antaa asiakkaalle rentouttavaa ja turvallista perinteistä hierontaa. Olen valmistunut Koulutetuksi hierojaksi 2007

Mikä on koulutettu hieroja?

Se on virallisen ammattitutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen. VALVIRA pitää terveydenhuollon ammattilaisista rekisteriä, johon myös koulutetut hierojat on rekisteröity. Koulutettu hieroja on lailla suojattu ammattinimike. Lain mukaan suojattua ammattinimikettä saavat käyttää vain asianmukaisen tutkinnon suorittaneet, VALVIRA:n rekisteröimät ammatinharjoittajat. Koulutetulla hierojalla, niin kuin muillakin terveydenhuollon ammattilaisilla on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä potilasvahinkolaki koskevat myös koulutetun hierojan antamia hoitoja.